Moties ingediend bij de Wet homologatie onderhands akkoord

Plenaire vergadering 19 mei 2020