Moties ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Plenaire vergadering 16 april 2020