Moties ingediend bij het debat over de NVWA

Plenaire vergadering 18 februari 2020