Moties ingediend bij het debat over het verloop van de jaarwisseling

Plenaire vergadering 18 februari 2020