Moties ingediend bij de Wet digitale overheid

Plenaire vergadering 18 februari 2020