Moties ingediend bij het debat over het verloop van de jaarwisseling

Plenaire vergadering 11 februari 2020