Moties ingediend bij het debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst

Plenaire vergadering 28 januari 2020