Moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren)

Plenaire vergadering 17 december 2019

Motie van het lid Von Martels over advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden over training en opvoeding van honden voor bijzondere doeleinden

Besluit: Verworpen.

28286-1075
Indiener M.R.H.M. von Martels
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Futselaar over vereisten voor eigenaren van hoogrisicohonden

Besluit: Aangenomen.

28286-1076
Indiener F.W. Futselaar
Kamerlid, SP

Motie van de leden Graus en Wassenberg over borgen van het welzijn van alle noodhulpbehoevende dieren

Besluit: Verworpen.

28286-1077
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden Graus en Wassenberg over gemeenten en provincies korten die niet voldoen aan de wettelijk geborgde zorgplicht

Besluit: Verworpen.

28286-1078
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden Graus en Wassenberg over in gesprek gaan met gemeenten en provincies over de zorgplicht voor wilde of verwilderde dieren

Besluit: Aangenomen.

28286-1079
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Graus over aanpassing van de cascade inzake antibiotica

Besluit: Verworpen.

28286-1080
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over transparantie over de huisdierenhandel in Nederland

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

28286-1082
Indiener F.M. van Kooten-Arissen
Kamerlid, Van Kooten-Arissen

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over minimale huisvestingseisen per diersoort

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

28286-1083
Indiener F.M. van Kooten-Arissen
Kamerlid, Van Kooten-Arissen

Gewijzigde motie van het lid Weverling over de handhaving op Europese wettelijke vereisten voor export van honden (t.v.v. 28286-1081)

Besluit: Aangenomen.

28286-1084
Indiener A. Weverling
Kamerlid, VVD