Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese Top van 12 en 13 december 2019