Moties ingediend bij het VSO Landbouw-en Visserijraad d.d. 18 november 2019