Moties ingediend bij het VAO Participatiewet/ Breed Offensief

Plenaire vergadering 1 oktober 2019

Motie van het lid Jasper van Dijk over de infrastructuur van sociale werkvoorziening SOWECO behouden

Besluit: Aangenomen.

34352-170
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Jasper van Dijk over positieve prikkels voor begeleiding naar beschut werk

Besluit: Aangenomen.

34352-171
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Jasper van Dijk over een inkomensaanvulling voor mensen met een medische urenbeperking

Besluit: Verworpen.

34352-172
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Raemakers c.s. over een niet-vrijblijvend passend aanbod voor mensen in de bijstand

Besluit: Aangenomen.

34352-173
Indiener R. Raemakers
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van de leden Renkema en Gijs van Dijk over geen andere behandeling na stopzetting van het vertrouwensexperiment

Besluit: Verworpen.

34352-174
Indiener W.J.T. Renkema
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Van Brenk en Gijs van Dijk over een passende en duurzame baan voor meer mensen met een arbeidsbeperking

Besluit: Verworpen.

34352-176
Indiener C.M. van Brenk
Kamerlid, 50PLUS
+ 1 andere

Motie van het lid Van Brenk over werken te allen tijde laten lonen

Besluit: Aangenomen.

34352-177
Indiener C.M. van Brenk
Kamerlid, 50PLUS

Gewijzigde motie van de leden Nijkerken-de Haan en Peters over het effect van de payrollbepalingen op de doelgroep 'banenafspraak en beschut werk' (t.v.v. 34352-175)

Besluit: Aangenomen.

34352-178
Indiener C.N.A. Nijkerken-de Haan
Kamerlid, VVD
+ 1 andere
Naar boven