Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de aanhoudende problemen bij het CBR

Plenaire vergadering 12 september 2019