Moties ingediend bij het debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord

Plenaire vergadering 10 september 2019