Moties ingediend bij het debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord

Plenaire vergadering 10 september 2019

Motie van het lid Van Gerven c.s. over een tabaksverslavingsfonds met wettelijke bijdrage van de tabaksindustrie

Besluit: Verworpen.

32793-410
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Gerven c.s. over een vergunningenstelsel voor tabaksverkoop

Besluit: Verworpen.

32793-411
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Gerven over wetgeving voor maximale hoeveelheden vet, zout en suiker

Besluit: Verworpen.

32793-412
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP

Motie van het lid Ouwehand over verlagen van de btw op groente en fruit naar het laagst mogelijke tarief

Besluit: Verworpen.

32793-413
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Ouwehand c.s. over de aanbevelingen van de Rli voor het gezonder en duurzamer maken van de voedselconsumptie

Besluit: Verworpen.

32793-414
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD
+ 2 anderen

Motie van het lid Ouwehand c.s. over plannen om de voedselomgeving gezonder en duurzamer te maken

Besluit: Verworpen.

32793-415
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD
+ 2 anderen

Motie van het lid Sazias c.s. over een klinische behandeling voor rokers die niet kunnen stoppen

Besluit: Aangenomen.

32793-416
Indiener L. Sazias
Kamerlid, 50PLUS
+ 6 anderen

Motie van de leden Dik-Faber en Diertens over onafhankelijke reductiedoelen voor zout, vet en suiker

Besluit: Aangenomen.

32793-417
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Dik-Faber en Kuik over onderzoeken van wettelijke mogelijkheden voor een verkoopverbod op lachgas

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32793-418
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Renkema en Ploumen over het verplichten van de Nutriscore

Besluit: Verworpen.

32793-419
Indiener W.J.T. Renkema
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Renkema en Van Kooten-Arissen over gratis biologische lunch in primair en voortgezet onderwijs

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32793-420
Indiener W.J.T. Renkema
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Renkema en Ploumen over verlagen van het btw-tarief op groente en fruit naar 6%

Besluit: Verworpen.

32793-421
Indiener W.J.T. Renkema
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Renkema c.s. over verhogen van de sigarettenprijs naar €10 per pakje

Besluit: Verworpen.

32793-422
Indiener W.J.T. Renkema
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Ploumen over extra aandacht voor mensen met de grootste gezondheidsachterstand

Besluit: Verworpen.

32793-423
Indiener E.M.J. Ploumen
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Ploumen en Renkema over verschillende varianten van een suikertaks uitwerken

Besluit: Verworpen.

32793-424
Indiener E.M.J. Ploumen
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Ploumen c.s. over een algeheel verbod op kindermarketing

Besluit: Verworpen.

32793-425
Indiener E.M.J. Ploumen
Kamerlid, PvdA
+ 3 anderen

Motie van het lid Ploumen c.s. over onderzoek naar de effecten van de tabakslobby

Besluit: Verworpen.

32793-426
Indiener E.M.J. Ploumen
Kamerlid, PvdA
+ 5 anderen

Motie van de leden Kuik en Dik-Faber over het monitoren van het aantal tabaksverkooppunten

Besluit: Aangenomen.

32793-427
Indiener A. Kuik
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Kuik en Dik-Faber over wettelijk aan banden leggen van de verkoop van lachgas voor recreatief gebruik

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32793-428
Indiener A. Kuik
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Diertens en Dik-Faber over gezondheidsprogramma's op het platteland

Besluit: Aangenomen.

32793-430
Indiener A.E. Diertens
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Staaij over betere naleving van de normen inzake alcohol

Besluit: Aangenomen.

32793-431
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Edgar Mulder over nieuwe verpakkingseisen pas doorvoeren na evaluatie van eerder ingevoerde verpakkingseisen

Besluit: Verworpen.

32793-432
Indiener E. (Edgar) Mulder
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Edgar Mulder over zware sigaren uitzonderen van het uitstalverbod en nadere verpakkingseisen

Besluit: Verworpen.

32793-433
Indiener E. (Edgar) Mulder
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Edgar Mulder over de e-sigaret uitzonderen van het uitstalverbod en nadere verpakkingseisen

Besluit: Verworpen.

32793-434
Indiener E. (Edgar) Mulder
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over promoten van een plantaardige Schijf van Vijf

Besluit: Verworpen.

32793-435
Indiener F.M. van Kooten-Arissen
Kamerlid, Van Kooten-Arissen

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over een preventiewet

Besluit: Verworpen.

32793-436
Indiener F.M. van Kooten-Arissen
Kamerlid, Van Kooten-Arissen

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over een significante verlaging van het aantal alcoholverkooppunten

Besluit: Verworpen.

32793-437
Indiener F.M. van Kooten-Arissen
Kamerlid, Van Kooten-Arissen

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over weren van alcoholreclame bij professionele sport

Besluit: Verworpen.

32793-438
Indiener F.M. van Kooten-Arissen
Kamerlid, Van Kooten-Arissen

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Dik-Faber over het effectief terugdringen van drugsgebruik op het gebied van preventie (t.v.v. 32793-429)

Besluit: Aangenomen.

32793-444
Indiener A. Kuik
Kamerlid, CDA
+ 1 andere