Aangehouden moties ingediend bij het debat over het CBR