Moties ingediend bij het debat over de uitrol van 5G

Plenaire vergadering 4 juli 2019