Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota’s ‘Droge voeten’ en ‘Veen red je niet alleen’

Plenaire vergadering 4 juli 2019