Moties ingediend bij het VAO Erfgoed en monumenten

Plenaire vergadering 2 juli 2019