Moties ingediend bij het VAO Jeugdhulp

Plenaire vergadering 2 juli 2019

Motie van de leden Raemakers en Hijink over alle jeugdzorginstellingen aansluiten op Z-Cert

Besluit: Aangenomen.

31839-676
Indiener R. Raemakers
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Peters over onderzoeken welk deel van het geld aan zorg wordt besteed

Besluit: Aangenomen.

31839-677
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Westerveld over het op korte termijn versterken van de rechten van jongeren in jeugdzorginstellingen

Besluit: Aangenomen.

31839-678
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Voordewind over het onderzoeken van de ontwikkeling van de kostprijs per traject

Besluit: Aangenomen.

31839-679
Indiener J.S. Voordewind
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van de leden Hijink en Westerveld over het hanteren van reële tarieven voor de jeugdzorg door gemeenten

Besluit: Verworpen.

31839-680
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Hijink over het garanderen van de beschikbaarheid van noodzakelijke specialistische jeugdzorg

Besluit: Verworpen.

31839-681
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP

Motie van het lid Kuiken over een onderzoek naar het toevoegen van relevante beroepsgroepen aan wijkteams

Besluit: Aangenomen.

31839-682
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Kuiken over onderzoek naar de ontwikkeling van evaluatiemodellen voor de jeugdzorg

Besluit: Verworpen.

31839-683
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Tielen over in het onderzoek naar de uitgavenontwikkeling zowel het aanbod als de vraag meenemen

Besluit: Aangenomen.

31839-684
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Tielen over gemeenten ondersteunen met voorbeelden voor het vormgeven van inkoop van jeugdhulp

Besluit: Aangenomen.

31839-685
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Kamerlid, VVD