Motie ingediend bij Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994