Overige moties ingediend bij het debat over de aardbeving in Groningen

Plenaire vergadering 11 juni 2019