Stemmingen in verband met: Brief van de Commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven over een voorstel tot hertelling van de bescheiden van drie stembureaus in het kader van de verkiezingen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement