Motie van het lid Beckerman c.s. over afkeuren van het door de minister van EZK gevoerde beleid ten aanzien van de versterking van gebouwen en de schadeafhandeling