Motie ingediend bij het VAO Bouwregelgeving/ risicovloeren