Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Chroom-6 bij Defensie

Plenaire vergadering 16 april 2019