Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over de Europese Top en de Brexit

Plenaire vergadering 2 april 2019