Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Onderwijs en zorg

Plenaire vergadering 2 april 2019