Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over discriminatie op de woningmarkt

Plenaire vergadering 2 april 2019