Moties ingediend bij het VAO Lumpsumfinanciering in het primair en voortgezet onderwijs

Plenaire vergadering 26 maart 2019