Moties ingediend bij het VAO Discriminatie

Plenaire vergadering 19 maart 2019

Motie van de leden Özütok en Van den Hul over een standpuntbepaling over de facultatieve klachtenprotocollen

Besluit: Aangenomen.

30950-164
Indiener N. Özütok
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Den Boer en Özütok over een jaarlijks debat over de jaarrapportage

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

30950-165
Indiener M.G.W. den Boer
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Den Boer over het Charter Diversiteit en de regenboogsteden

Besluit: Aangenomen.

30950-166
Indiener M.G.W. den Boer
Kamerlid, D66

Motie van het lid Öztürk over met gelijke middelen bestrijden van antisemitisme en moslimdiscriminatie

Besluit: Verworpen.

30950-167
Indiener S. Öztürk
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Öztürk over bestrijden van gezondheidsverslechtering van etnische minderheidsgroepen

Besluit: Verworpen.

30950-168
Indiener S. Öztürk
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Öztürk over het ontwikkelen van een discriminatiedetector

Besluit: Verworpen.

30950-169
Indiener S. Öztürk
Kamerlid, DENK

Motie van de leden Gijs van Dijk en Van den Hul over beleid ontwikkelen om discriminatie van moslims tegen te gaan

Besluit: Aangenomen.

30950-170
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Özütok en Den Boer over een onafhankelijk meldpunt voor onlinediscriminatie (t.v.v. 30950-163)

Besluit: Aangenomen.

30950-172
Indiener N. Özütok
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over afwijzen van intimidatie van Kamerleden vanwege hun afkomst (t.v.v. 30950-171)

Besluit: Aangenomen.

30950-173
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA
+ 13 anderen