Moties ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie

Plenaire vergadering 12 februari 2019

Motie van de leden Anne Mulder en Omtzigt over het korten van landen die zich niet aan de begrotingsregels houden

Besluit: Aangenomen.

35078-3
Indiener A. (Anne) Mulder
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Anne Mulder over scheiding van taken van de Europese Commissie

Besluit: Aangenomen.

35078-4
Indiener A. (Anne) Mulder
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Maeijer over een nexit

Besluit: Verworpen.

35078-5
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Maeijer over niet instemmen met het opgeven van vetorechten

Besluit: Verworpen.

35078-6
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Maeijer over de rekeningen voor het gebruik van een privéjet

Besluit: Verworpen.

35078-7
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Omtzigt over een externe check op de rechtsstatelijke aspecten van de Unie

Besluit: Aangenomen.

35078-8
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, CDA

Motie van de leden Jetten en Anne Mulder over het recht van het Europees Parlement om een individuele Eurocommissaris weg te sturen

Besluit: Aangenomen.

35078-10
Indiener R.A.A. Jetten
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Jetten en Asscher over het opzetten van een grondrechten-apk

Besluit: Verworpen.

35078-11
Indiener R.A.A. Jetten
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Buitenweg c.s. over het agenderen van een hoorzitting met Hongarije

Besluit: Aangenomen.

35078-12
Indiener K.M. Buitenweg
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Buitenweg over de ontwikkeling van het 5G-netwerk uitbesteden aan een Europees bedrijf

Besluit: Aangehouden.

35078-13
Indiener K.M. Buitenweg
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Buitenweg over een eerlijke belastingafdracht door bedrijven

Besluit: Verworpen.

35078-14
Indiener K.M. Buitenweg
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Buitenweg en Jetten over een zo hoog mogelijke opkomst bij de Europese verkiezingen

Besluit: Aangenomen.

35078-15
Indiener K.M. Buitenweg
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Leijten over onafhankelijk organiseren van de werkzaamheden van de Permanente Vertegenwoordiging

Besluit: Verworpen.

35078-16
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Motie van de leden Asscher en Jetten over een overkoepelende EU-strategie voor de duurzame ontwikkelingsdoelen

Besluit: Aangenomen.

35078-17
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Asscher en Verhoeven over het steunen van het Frans-Duitse initiatief voor een advertentiebelasting

Besluit: Verworpen.

35078-18
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Asscher en Buitenweg over het toepassen van sector-cao's voor grensoverschrijdende gedetacheerde werknemers

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35078-19
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Asscher en Buitenweg over een samenhangende analyse van de belastingkloof

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35078-20
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Asscher en Buitenweg over volledige transparantie over de afzenders van politieke advertenties op Facebook

Besluit: Aangenomen.

35078-21
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Graaf en Omtzigt over de verlenging van het mandaat van de speciaal gezant voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

Besluit: Aangenomen.

35078-22
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Van der Graaf c.s. over inzet voor de Nederlandse kottervisserijsector (t.v.v. 35078-23)

Besluit: Aangenomen.

35078-25
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van den Berg over voorkomen dat als gevolg van een no-deal Brexit tekorten ontstaan aan kritieke medicijnen en medische hulpmiddelen (t.v.v. 35078-9)

Besluit: Aangenomen.

35078-24
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, CDA
+ 1 andere