Moties ingediend bij het VAO Integrale aanpak veiligheid en integriteit

Plenaire vergadering 12 februari 2019

Motie van het lid Belhaj over het waarborgen van onafhankelijkheid van onderzoeken door IVD en COID

Besluit: Aangenomen.

35000-X-90
Indiener S. Belhaj
Kamerlid, D66

Motie van de leden Kerstens en Karabulut over een onafhankelijk meldpunt voor drie jaar

Besluit: Verworpen.

35000-X-91
Indiener J.W.M. Kerstens
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Kerstens over zwijgcontracten

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35000-X-92
Indiener J.W.M. Kerstens
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Kerstens over een eigen externe escalatiemogelijkheid voor Defensie

Besluit: Verworpen.

35000-X-93
Indiener J.W.M. Kerstens
Kamerlid, PvdA

Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over het opnieuw laten bekijken van zaken door het multidisciplinaire team (t.v.v. 35000-X-88)

Besluit: Verworpen.

35000-X-96
Indiener S. Belhaj
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van de leden Belhaj en Kerstens over een evaluatie na één jaar van MID, COID en IVD (t.v.v. 35000-X-89)

Besluit: Aangenomen.

35000-X-97
Indiener S. Belhaj
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Kerstens over snel onderzoek naar een rijks(overheid)brede escalatiemogelijkheid (t.v.v. 35000-X-94)

Besluit: Verworpen.

35000-X-98
Indiener J.W.M. Kerstens
Kamerlid, PvdA