Moties ingediend bij het debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders

Plenaire vergadering 12 februari 2019

Motie van het lid De Graaf over het beëindigen van discriminatie door bijstandsfraude middels vermogen in het buitenland te bestraffen

Besluit: Verworpen.

17050-570
Indiener M. de Graaf
Kamerlid, PVV

Motie van het lid De Graaf over gemeentelijke prioritering bij de opsporing van bijstandsfraude

Besluit: Verworpen.

17050-571
Indiener M. de Graaf
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Jasper van Dijk over een overzicht van de bijstandsfraude vanwege verzwegen bezit in het buitenland

Besluit: Aangenomen.

17050-572
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Öztürk over maatwerk van het OM in de casus van een oudere first offender

Besluit: Verworpen.

17050-573
Indiener S. Öztürk
Kamerlid, DENK