Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) (34853-(R 2096)

Plenaire vergadering 12 februari 2019

Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194)

Besluit: Aangenomen.

34853-(R2096)
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiƫn
+ 2 anderen

Amendement van de leden Lodders en Slootweg over het maken van een voorbehoud op artikel 12 van het verdrag

Besluit: Aangenomen.

34853-(R2096)-8
Indiener W.J.H. Lodders
Kamerlid, VVD
+ 1 andere