Moties ingediend bij het VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand

Plenaire vergadering 12 februari 2019

Motie van het lid Van Nispen c.s. over vergoedingen in overeenstemming brengen met het advies van de commissie-Van der Meer

Besluit: Verworpen.

31753-160
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Nispen c.s. over de eigen bijdrage in ieder geval niet omhoog bij de stelselherziening

Besluit: Verworpen.

31753-161
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 4 anderen

Motie van het lid Van Nispen c.s. over terugdringen van het aantal zaken waarbij de overheid zelf partij is

Besluit: Verworpen.

31753-162
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 4 anderen

Motie van het lid Buitenweg c.s. over geen gevolgen verbinden aan het niet-naleven van het advies

Besluit: Aangenomen.

31753-163
Indiener K.M. Buitenweg
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Buitenweg c.s. over pilots over doelstellingen en financiƫle gevolgen voorzien van een toelichting

Besluit: Aangenomen.

31753-164
Indiener K.M. Buitenweg
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Buitenweg c.s. over een advies in eerste lijn door of in afstemming met een advocaat

Besluit: Verworpen.

31753-165
Indiener K.M. Buitenweg
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van de leden Markuszower en Fritsma over asielzoekers niet meer op toevoeging laten procederen

Besluit: Verworpen.

31753-166
Indiener G. Markuszower
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Kuiken c.s. over voorlichting vragen van de Raad van State

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

31753-167
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Kuiken c.s. over conflicten met burgers oplossen zonder onnodige juridisering

Besluit: Aangenomen.

31753-168
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over rekening houden met verschillen in doenvermogen

Besluit: Aangenomen.

31753-169
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Groothuizen c.s. over per departement evalueren van beleidskeuzes

Besluit: Aangenomen.

31753-170
Indiener M. Groothuizen
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Groothuizen c.s. over onderbouwen van nieuwe regelgeving voor de financieringsbehoefte van het stelsel

Besluit: Aangenomen.

31753-171
Indiener M. Groothuizen
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Dam c.s. over een goede verstandhouding met betrokken partijen

Besluit: Overgenomen (PVV-tegen)

31753-172
Indiener C.J.L. van Dam
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen