Motie ingediend bij Wet spoedreparatie fiscale eenheid

Plenaire vergadering 12 februari 2019

Motie van de leden Van Rooijen en Tony van Dijck over geen terugwerkende kracht bij lastenverzwaringen

Besluit: Verworpen.

34959-10
Indiener M.J. van Rooijen
Kamerlid, 50PLUS
+ 1 andere