Moties ingediend bij het debat over het klimaatakkoord

Plenaire vergadering 12 februari 2019

Motie van de leden Klaver en Dijkhoff over een onafhankelijke uitvoeringstoets op het bonus-malussysteem

Besluit: Aangenomen.

32813-271
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Klaver en Jetten over het sluiten van kolencentrales meenemen bij de inventarisatie

Besluit: Aangenomen.

32813-272
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Wilders over het door de shredder halen van het klimaatakkoord

Besluit: Verworpen.

32813-273
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Marijnissen c.s. over grootverbruikers laten betalen

Besluit: Verworpen.

32813-274
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP
+ 5 anderen

Motie van de leden Van Rooijen en Van Haersma Buma over een minimumprijs voor rechten

Besluit: Aangenomen.

32813-275
Indiener M.J. van Rooijen
Kamerlid, 50PLUS
+ 1 andere

Motie van de leden Ouwehand en Van Raan over een inspreekrecht voor jongeren

Besluit: Verworpen.

32813-276
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Asscher c.s. over een CO2-heffing voor de industrie

Besluit: Verworpen.

32813-278
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Asscher over het schrappen van de subsidie van 6.000 euro

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32813-279
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Baudet over de totale kosten laten berekenen door de Algemene Rekenkamer

Besluit: Verworpen.

32813-280
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD

Gewijzigde motie van het lid Klaver c.s. over een resultaatverplichting (t.v.v. 32813-270)

Besluit: Aangenomen.

32813-283
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Van Raan over de aanbevelingen uit het Rli-rapport (t.v.v. 32813-277)

Besluit: Verworpen.

32813-284
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere