Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Cultuur van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Plenaire vergadering 27 november 2018