Moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

Plenaire vergadering 15 november 2018