Moties ingediend bij het debat over het kraken van sociale huurwoningen in Amsterdam

Plenaire vergadering 22 mei 2018