Brief van het Presidium over de benoeming van een waarnemend Griffier