Moties ingediend bij het debat over de schadeafhandeling in Groningen

Plenaire vergadering 6 juli 2017