Moties ingediend bij het debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen

Plenaire vergadering 9 mei 2017