Motie ingediend bij het VAO Beleidsdoorlichting burgerschap, BRP en reisdocumenten

Plenaire vergadering 21 februari 2017

Motie van de leden De Caluwé en Amhaouch over de Kamer terstond informeren over wijzigingen in de Operatie BRP

Besluit: Aangenomen.

27859-100
Indiener I.S.H. de Caluwé
Kamerlid, VVD
+ 1 andere