Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over gelijke kansen in het onderwijs en Schoolkosten