Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya: ‘Wei voor de koe’

Plenaire vergadering 14 februari 2017

Motie van het lid Bashir c.s. over voorstellen voor een wettelijke verankering van weidegang

Besluit: Aangenomen.

34313-8
Indiener F. Bashir
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Geurts over werkbezoek bij een aantal melkveebedrijven

Besluit: Verworpen.

34313-9
Indiener J.L. Geurts
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Ouwehand over het wettelijk borgen van weidegang voor koeien

Besluit: Verworpen.

34313-10
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Ouwehand over een actieplan om het massaal voortijdig slachten van gezonde dieren te voorkomen

Besluit: Verworpen.

34313-11
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Ouwehand over een plan om dierenwelzijn en diergezondheid leidend te laten zijn bij verkleining van de melkveestapel

Besluit: Verworpen.

34313-12
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Ouwehand over een actieagenda voor het bevorderen van weidegang en verbetering van dierenwelzijn

Besluit: Verworpen.

34313-13
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD