Moties ingediend bij Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet

Plenaire vergadering 24 januari 2017

Motie van het lid Van Gerven over niet langer toestaan van onlineverkoop van tabaksproducten, e-sigaretten en voor roken bestemde kruidenproducten

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

34470-9
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Gerven over onderzoek naar het verbieden van de onlineverkoop van sigaretten, e-sigaretten en voor roken bestemde kruidenproducten

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

34470-10
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Gerven over een verbod op smaaktoevoegingen aan e-sigaretten

Besluit: Verworpen.

34470-11
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Gerven over heldere criteria opstellen voor de eigen registratiesystemen van producent en importeur

Besluit: Verworpen.

34470-12
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Gerven c.s. over een goedkeuringsprocedure voor nieuwe soorten tabaksproducten

Besluit: Aangenomen.

34470-13
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP
+ 2 anderen