Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Sociaal Domein

Plenaire vergadering 22 december 2016

Motie van de leden Veldman en Fokke over het aanwijzen van een onafhankelijke derde voor de vervolgfase van de decentralisaties

Besluit: Aangenomen.

34477-12
Indiener H.S. Veldman
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Klein over het stimuleren van de eigen regie van mensen binnen de jeugdhulpverlening

Besluit: Verworpen.

34477-13
Indiener N.P.M. Klein
Kamerlid, Klein