Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel cultuur van de begroting OCW voor het jaar 2017

Plenaire vergadering 29 november 2016

Motie van het lid Van Veen over niet opnemen in de BIS van in de motie-Monasch c.s. (32820-172) genoemde festivals

Besluit: Ingetrokken.

34550-VIII-61
Indiener M.S. van Veen
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Van Veen over betere bewegwijzering naar cultureel erfgoed

Besluit: Aangenomen.

34550-VIII-62
Indiener M.S. van Veen
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Van Veen over de besteding vanuit het bestemmingsfonds OCW

Besluit: Aangenomen.

34550-VIII-63
Indiener M.S. van Veen
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Van Veen over de uitgangspunten voor de afdracht aan bestemmingsfonds OCW

Besluit: Eerder ingetrokken (tijdens debat).

34550-VIII-64
Indiener M.S. van Veen
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Van Veen en Vermuë over minimaal twaalf maanden voor de behandeling van de OCW-begroting advies ontvangen

Besluit: Aangenomen.

34550-VIII-65
Indiener M.S. van Veen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Van Veen over beëindigen van cultuurprojecten in een aantal andere landen

Besluit: Aangenomen.

34550-VIII-66
Indiener M.S. van Veen
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Van Toorenburg en Dik-Faber over honorering van subsidieaanvragen vanuit het bestemmingsfonds OCW

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

34550-VIII-67
Indiener M.M. van Toorenburg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Van Toorenburg en Dik-Faber over reizen naar culturele instellingen voor schoolklassen in het primair onderwijs

Besluit: Aangenomen.

34550-VIII-68
Indiener M.M. van Toorenburg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Van Toorenburg en Dik-Faber over een positieve beschikking voor het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest

Besluit: Verworpen.

34550-VIII-69
Indiener M.M. van Toorenburg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Vermue en Van Veen over €500.000 voor het Fonds Podiumkunsten

Besluit: Aangenomen.

34550-VIII-70
Indiener J.G.P. Vermue
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Vermue en Van Toorenburg over €50.000 vrijmaken voor activiteiten in het kader van BesteBuren

Besluit: Aangehouden.

34550-VIII-71
Indiener J.G.P. Vermue
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Vermue over voorrang voor initiatieven uit de regio bij de verdeling van 0,55 miljoen voor talentontwikkeling

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

34550-VIII-72
Indiener J.G.P. Vermue
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Pechtold en Dik-Faber over de leegstandsontwikkeling binnen het religieus erfgoed

Besluit: Aangenomen.

34550-VIII-73
Indiener A. Pechtold
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Dik-Faber en Pechtold over innovatieve verduurzamingsmogelijkheden bij behoud van religieus erfgoed

Besluit: Aangenomen.

34550-VIII-75
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Dik-Faber over inzetten van de onderuitputting in de rode Brim/Sim voor groene monumenten

Besluit: Aangehouden.

34550-VIII-76
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van de leden Grashoff en Pechtold over de invloed van de culturele infrastructuur op het algemene vestigingsklimaat

Besluit: Aangenomen.

34550-VIII-77
Indiener H.J. Grashoff
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Pechtold over de mogelijkheid voor omwonenden om een plan in te dienen voor de herbestemming van hun monument (t.v.v. 34550-VIII, nr. 74)

Besluit: Aangenomen.

34550-VIII-89
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere