Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel cultuur van de begroting OCW voor het jaar 2017

Plenaire vergadering 29 november 2016