Stemmingen in verband met: Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

Plenaire vergadering 11 oktober 2016

Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

Besluit: Aangenomen.

34111
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nader gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en De Lange ter vervanging van nr. 13 over een reactie op toezichtgegevens

Besluit: Aangenomen.

34111-14
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden De Lange en Bergkamp ter vervanging van nr. 16 over herinspectie

Besluit: Aangenomen.

34111-17
Indiener L.A. de Lange
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Bruins Slot ter vervanging van nr. 12 over een voorhangbepaling

Besluit: Aangenomen.

34111-20
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 1 andere