Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het alcoholslot

Plenaire vergadering 11 oktober 2016

Motie van het lid Van Helvert c.s. over een voorstel voor maatwerkstraffen met een persoonlijke aanpak van chronische drankrijders

Besluit: Aangenomen.

29398-532
Indiener M.J.F. van Helvert
Kamerlid, CDA
+ 5 anderen

Motie van het lid Hoogland c.s. over een onderzoek naar beleidsaanpassingen

Besluit: Aangenomen.

29398-533
Indiener D. Hoogland
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Visser c.s. over ongeldig verklaren van het rijbewijs voor vijf jaar

Besluit: Aangenomen.

29398-534
Indiener B. Visser
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Visser c.s. over het promillage waarbij een rijgeschiktheidsonderzoek wordt opgelegd

Besluit: Aangenomen.

29398-535
Indiener B. Visser
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Smaling over inbeslagneming van het voertuig van hardnekkige alcoholovertreders

Besluit: Overgenomen.

29398-536
Indiener E.M.A. Smaling
Kamerlid, SP